תכנית 3700 צפון תל אביב

תכנית 3700 צפון תל אביב

המדובר בתכנית מתארית החלה על שטח של כ-1,900 דונם הנמצאים בצד הצפון מערבי של העיר תל-אביב, בין דרך נמיר מערבה לחוף הים, ומרחוב פרופס צפונה עד הגבול העירוני עם הרצליה.

תוכנית 3700 מקודמת בשני שלבים עיקריים – השלב הראשון תוכנית מתארית שקיבלה תוקף בינואר 2015 וכוללת כ- 12,000 יח"ד למגורים, 60,000 מ"ר מלונאות, 147,416 מ"ר תעסוקה, 67,738 מ"ר מסחר, מבני ציבור , פארק חופי וכו'. השלב השני- אישור תוכניות מפורטות.

התכנית מחלקת את השטח לחמישה מתחמים וקובעת את היקף הזכויות בכל מתחם ומתחם ליעודים השונים: למגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות.

בשלב זה שוקדים על הכנת חמשת התכניות המפורטות ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב. בתכניות המפורטות יקבעו סופית הזכויות שייוחדו לכל בעל קרקע, ואישורם יאפשר הוצאת היתרי בניה לכל מתחם ומתחם (כפוף לפיתוח).

משרדנו מאגד קבוצה גדולה של בעלי זכויות, ומלווה את בעלי הזכויות בכל שלבי התכנון השונים ועד המוצר המוגמר. לכל אחד מהבעלים אינטרס להיות מיוצג מהשלבים הראשונים של התוכנית ובדיקת הזכויות ולהתאגד לקבוצה, ולקבוע מי יהיו השותפים עימו,, כך ניתן לקדם התכנית ביעילות ולהמנע בעתיד מתביעות פירוק שיתוף וכו' שעלולים לעכב התכנון והבניה.