סמל

סמל

משרדנו קידם וטיפל בכל ההליכים הקשורים לאישורה של תכנית סמל (תא/2988).
תכנית זו חלה על מתחם בשטח של כ-45 דונם בעיבורה של העיר תל-אביב-יפו, בין הרחובות אבן גבירול, ארלוזורוב, ז'בוטינסקי, בן-סרוק – הידוע כ"מתחם סמל".
בהתאם לתכנית זו, אושרו לבנייה מאות רבות של יחידות דיור (למעלה מ-900 יח"ד) ושטחי מסחר במרכזה של העיר תל-אביב.
משרדנו קידם וטיפל בכל ההליכים שנדרשו לצורך אישורה של תכנית זו וכן לאישורן של התכניות המפורטות הנדרשות על מנת שניתן יהיה לממש את זכויות הבנייה במתחם זה.
משרדנו ליווה ועודנו מלווה את קידום הפרויקט דלעיל מטעם בעלי זכויות במתחם.
בכלל זאת ליווה המשרד את קידום הליכי התכנון במוסדות התכנון (ועדה המקומית, המחוזית, ועדות ערר ובתי משפט);
ייצג בעלי זכויות בהליכים שהתנהלו בקשר עם הקצאת הזכויות לבעלים במתחם;
ייצג בעלי הקרקע בהליכים משפטיים שהתנהלו בערכאות השונות;
טיפל בהליכי שומת היטל ההשבחה שהוצאה על ידי הועדה המקומית;
ניהל הליכים משפטיים לצורך פינוי פולשים במתחם;
מלווה באופן שוטף בעלי זכויות במקרקעין בכל הנודע לקידום הליכי הוצאת היתר לפרויקט;