מתחם 1000 ראשון לציון

מתחם 1000 ראשון לציון

תכנית מתחם האלף בראשון לציון הינה תכנית בניין עיר אשר אושרה לאחרונה. התכנית חלה על שלוש חלקות בעיר ראשון לציון, חלקה אחת מצויה בבעלות בלעדית של עיריית ראשון לציון ואילו שתי החלקות הנוספות מצויות בבעלות משותפת של מאות פרטיים שונים.
במסגרת התכנית נקבע כי יבנו במתחם כולו אלפי יח"ד ולמעלה מ-מליון מ"ר תעסוקה ומסחר.
משרדנו מייצג מאות בעלי קרקע בחלקות הנ"ל ומלווה עבורם הן את קידום אישורן של תכניות בניין העיר והן בהליכי האחוד והחלוקה הנערכים כעת, הליכים במסגרתם מחולקים המגרשים השונים בין בעלי הזכויות.
במסגרת הליווי שניתן על ידי משרדנו לבעלי הקרקע אוגדו קבוצות הבעלים בהסכמי שיתוף אשר מבטיחים כי לאחר שיאושרו טבלאות האיזון יוכלו קבוצות הבעלים לממש זכויותיהם במגרש/ים, בין אם בדרך של הזמנת שירותי בניה/עסקת קומבינציה וכו'.