יבנה

יבנה

פרויקט אזורי נחל יבנה הוקם במתחם דואני בעיר יבנה ע״י חברת אזורים שהתקשרה בעסקת עם סביוני יבנה בע"מ. הפרויקט כולל 210 יחידות דיור בשלושה מגדלים .

משרדנו קידם את תכנית יב/244 -תכנית מתאר מפורטת אשר במסגרתה נקבעו 350 יחידות דיור בשני מגרשים- מגרש 1 במתחם הצפוני ביבנה , ומגרש מס' 2, נשוא הפרויקט, במתחם הדרומי .
בתכנית שהיוזמת לה היא חברת סביוני יבנה בע"מ – חברה יזמית שיוצגה (ועודה מיוצגת) ע"י משרדנו נקבעו אזורי מגורים, הכנסת קטע נחל יבנה שהיווה מפגע תברואתי, למובל סגור וכן קביעת שטחים לפארק צבורי על הנחל הסגור.
הפארק ציבורי לתושבי העיר הוקם ופותח ע"י סביוני יבנה בע"מ.

עם אישור התכנית ניתן היה להתחיל בבנית המגדלים