חוף התכלת הרצליה

חוף התכלת הרצליה

התכנית חלה על שטח של כ-2,000 דונם השוכנים בדרום מערב העיר הרצליה. קרקע זו היא אחת מעתודות הקרקע העירוניות האחרונות שנותרו בהרצליה.
התכנית כוללת כ8,600 יח"ד, שטחי מסחר, תיירות, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ושצפ"ים, פארק חוב וכד' והינה בהליכי תכנון (טרם אושרה).
הבעלות על הקרקע הינה ברובה של בעלים פרטיים.
משרדנו מייצג בעלי זכויות רבים בתחום התכנית, ונותן ליווי מקצועי צמוד עד לאישור התכנית והקצאת הזכויות בלעים, ומימושם.