מאמרים

שאלת? שילמת

ביקשתם לברר ברשות המקומית מהו סכום היטל ההשבחה שתדרשו לשלם בגין אישור תוכנית? הרשות עלולה לדרוש מכם לשלם את הסכום עוד לפני שמימשתם את הזכויות, בעלי מקרקעין מחוייבים בהיטל השבחה לרשות המקומית בעת אישור תכנית בנין ערים,(וכן מתן "הקלה"ו/או "שימוש חורג" אולם חובת התשלום בפועל הינה רק בעתמימוש זכויות במקרקעין.

למאמר המלא

"יזהר המוכר" – IN , "יזהר הקונה" – OUT

בית המשפט העליון ברע"א 147/14 קבע כי אין לקזז מסכום ההשבחה סכומים שיידרשו בעלי המקרקעין לשלם מכח כתב שיפוי לפי סעיף 197, שדבר קיומו אינו מופיע בהוראות התכנית.

למאמר המלא

היזמים משלמים פעמיים : האם ניתן לקזז את סכום השיפוי מהיטלי השבחה ?

בית המשפט העליון ברע"א 147/14 קבע כי אין לקזז מסכום ההשבחה סכומים שיידרשו בעלי המקרקעין לשלם מכח כתב שיפוי לפי סעיף 197, שדבר קיומו אינו מופיע בהוראות התכנית.

למאמר המלא

האם נכון לחתום על זכרון דברים לפני רכישת דירה

שוקלים לקנות דירה? נראה לכם שמצאתם את עסקת חייכם? אל תמהרו לחתום על זכרון דברים. ואם בכל זאת החלטתם לחתום – דעו שמדובר במסמך מחייב לכל דבר ועניין אא"כ מדובר בנסיבות חריגות וקיצוניות מאוד.

למאמר המלא

בימ"ש העליון אסר על הוועדות המקומית לדרוש מיזמים כתבי שיפוי עבור פיצויים בגין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה קובע שכאשר ועדה מקומית מאשרת תוכנית בניין עיר, יכולים בעלי המקרקעין שבתחום התכנית ו/או הגובלים בה לתבוע את הוועדה המקומית אם ערך הקרקע שלהם נפגע.

למאמר המלא